Zastosowanie nawozów sztucznych

Zastosowanie nawozów sztucznych

12 sierpnia 2018 Wyłącz przez redakcja

Do produkcji roślin niezbędne są składniki odżywcze. Te, które znajdują się w glebie po zakończeniu sezonu wegetacyjnego muszą zostać uzupełnione nawozami organicznymi lub sztucznymi. Wśród nawozów sztucznych wyróżnić można nawozy jedno- i wieloskładnikowe. W dużych gospodarstwach rolnych najczęściej wykorzystywane są nawozy jednoskładnikowe.

Jakie nawozy sztuczne stosować?

Składniki, które zawierają nawozy sztuczne są bardzo mocno skoncentrowane. Mają formułę, która sprawia, że rośliny przyswajają je bardzo łatwo. Nawozy sztuczne powinny odpowiadać potrzebom poszczególnych roślin. Nawozy jednoskładnikowe – jak wskazuje ich nazwa – zawierają tylko jeden, czasem dwa składniki. O nawozach sztucznych więcej informacji można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule „Nawozy dla rolnictwa”. Wśród tych nawozów rolnicy znajdą:
nawozy azotowe. Należy do nich między innymi mocznik, który zawiera aż 46 procent azotu;

  • potasowe;
  • fosforowe;
  • magnezowe.

Drugą grupę nawozów sztucznych stanowią wieloskładnikowe.

Nawozy sztuczne wieloskładnikowe: zastosowanie

Nawozy sztuczne wieloskładnikowe zawierają czyste składniki w wyjątkowo skoncentrowanej formie. Są nawozami, które rośliny przyswajają bardzo dobrze. Wieloskładnikowe nawozy sztuczne działają bardziej skutecznie, gdy zostaną dobrze wymieszane z glebą. Stosuje się je do nawożenia wiosną i jesienią. Nawozy wieloskładnikowe stosowane są do nawożenia przedsiewnego i pogłównego. Stosuje się je w celu jednoczesnego dostarczenia roślinom wszystkich składników odżywczych.