Zastosowanie gniazd przekaźnika

Zastosowanie gniazd przekaźnika

23 sierpnia 2023 Wyłącz przez redakcja

Gniazdo przekaźnika kablowego służy do podłączenia przekaźnika do instalacji elektrycznej. Sam przekaźnik to urządzenie zapewniające ochronę sieci elektroenergetycznej przed przeciążeniem czy zwarciami.

Gniazda przekaźnika a jego podłączenie

Podłączenie przekaźnika do instalacji elektrycznej odbywa się poprzez gniazdo, które zazwyczaj jest przystosowane do łączenia kabli lub przewodów prowadzących prąd elektryczny do i z przekaźnika.

Ważne, by podczas podłączania przekaźnika kablowego do instalacji elektrycznej zawsze przestrzegać zaleceń producenta i stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach

Gdzie stosuje się tego typu gniazda?

Gniazda przekaźnika kablowego stosuje się w urządzeniach ochronnych, takich jak przekaźniki nadprądowe, przekaźniki różnicowo-prądowe, zwarciowe i inne. Urządzenia te znajdują zastosowanie w sieciach elektroenergetycznych, zakładach przemysłowych, elektrowniach oraz innych miejscach, gdzie wymagana jest ochrona sieci przed przeciążeniem lub zwarciami.

Gniazda przekaźnika kablowego są zazwyczaj montowane na specjalnych płytach montażowych, w szafach rozdzielczych lub na panelach sterowniczych. W zależności od wymagań i specyfikacji urządzenia, gniazda przekaźnika kablowego mogą mieć różne rozmiary, zaciski, liczby wyprowadzeń oraz różne sposoby montażu. Najczęściej stosowane w przemyśle przekaźniki to:

  • elektromagnetyczne,
  • miniaturowe,
  • półprzewodnikowe,
  • czasowe,
  • bezpieczeństwa (z wymuszonym prowadzeniem styku),
  • do obwodów drukowanych (do PCB),
  • nadzorcze,
  • impulsowe,
  • bistabilne.